top of page

Market Research Group

Public·8 members

Apmeklētāju Apkalpošanas Centrs Jomas Ielā 1 5


Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5: Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pakalpojumi
Jūrmala ir viena no skaistākajām un populārākajām pilsētām Latvijā, kas piesaista gan vietējos, gan ārvalstu tūristus ar savu dabas bagātību, kultūras mantojumu un dzīvesprieku. Jūrmala ir arī valstspilsēta, kas nozīmē, ka tajā ir savs pašvaldības aparāts, kas nodrošina dažādus pakalpojumus iedzīvotājiem un viesiem. Šajā rakstā mēs pastāstīsim par vienu no šiem pakalpojumu sniedzējiem apmeklētāju apkalpošanas centru jomas ielā 1/5, kas ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sastāvdaļa.
apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1 5


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FNNJIYcMQas&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3CAYMzap5nCo_a-sbphvEYKas ir apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5?
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir vieta, kur Jūrmalas valstspilsētas administrācija sniedz informāciju, konsultācijas un palīdzību visiem interesentiem par pašvaldības darbību, pakalpojumiem un dokumentiem. Apmeklētāju apkalpošanas centrā var saņemt arī dažus administratīvos pakalpojumus, piemēram, reģistrēt dzimšanu, laulību vai nāvi, saņemt apliecinošus dokumentus vai veikt maksājumus.


Apmeklētāju apkalpošanas centra misija un vīzija
Apmeklētāju apkalpošanas centra misija ir nodrošināt kvalitatīvu, ērtu un draudzī Apmeklētāju apkalpošanas centra vīzija ir kļūt par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas seju, kas atspoguļo pašvaldības vērtības, mērķus un attieksmi pret iedzīvotājiem un viesiem. Apmeklētāju apkalpošanas centrs cenšas būt atvērts, pieejams un uzticams partneris visiem, kas meklē informāciju vai palīdzību saistībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbību.


Apmeklētāju apkalpošanas centra struktūra un darbinieki
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir sadalīts trīs nodaļās: administratīvo pakalpojumu nodaļa, sociālo pakalpojumu nodaļa un kultūras un izglītības pakalpojumu nodaļa. Katrā nodaļā strādā kvalificēti un pieredzējuši darbinieki, kas ir gatavi sniegt profesionālu un individuālu apkalpošanu katram apmeklētājam. Apmeklētāju apkalpošanas centra vadītāja ir Inga Kalniņa, kas ir atbildīga par centra darbības plānošanu, organizēšanu un uzraudzību.


Kādi pakalpojumi ir pieejami apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5?
Apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5 ir pieejami dažādi pakalpojumi, kas ir saistīti ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbību. Šie pakalpojumi ir sadalīti trīs kategorijās: administratīvie pakalpojumi, sociālie pakalpojumi un kultūras un izglītības pakalpojumi. Apskatīsim katru no šīm kategorijām sīkāk.


Administratīvie pakalpojumi
Administratīvie pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kas ir saistīti ar pašvaldības dokumentiem, reģistriem, maksājumiem un citiem administratīviem jautājumiem. Apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5 var saņemt šādus administratīvos pakalpojumus:


 • Reģistrēt dzimšanu, laulību vai nāvi; • Saņemt apliecinošus dokumentus par dzimšanu, laulību vai nāvi; • Saņemt apliecinošus dokumentus par dzīvesvietu, pilsonību vai personvārdu maiņu; • Saņemt apliecinošus dokumentus par pašvaldības nodokļiem vai maksas pakalpojumiem; • Veikt maksājumus par pašvaldības nodokļiem vai maksas pakalpojumiem; • Saņemt informāciju par pašvaldības normatīvajiem aktiem, lēmumiem un publiskajiem paziņojumiem; • Saņemt informāciju par pašvaldības projektu konkursiem, stipendijām un atbalsta programm ām; • Saņemt informāciju par pašvaldības iepirkumiem, līgumiem un sadarbības partneriem; • Saņemt informāciju par pašvaldības darba piedāvājumiem, konkursiem un atlases kritērijiem; • Saņemt informāciju par pašvaldības struktūru, funkcijām un kontaktiem; • Saņemt informāciju par pašvaldības īpašumā esošajiem objektiem, to izmantošanu un nomu; • Saņemt informāciju par pašvaldības pārvaldīto teritoriju, to plānošanu un attīstību; • Saņemt informāciju par pašvaldības pieejamajiem datiem, to atvērtību un izmantošanu; • Saņemt informāciju par pašvaldības iespējām saņemt sabiedrisko pakalpojumu elektroniski; • Saņemt informāciju par pašvaldības iespējām iesniegt sūdzības, priekšlikumus vai ierosinājumus.Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kas ir saistīti ar iedzīvotāju sociālo drošību, labklājību un integrāciju. Apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5 var saņemt šādus sociālos pakalpojumus:


 • Saņemt konsultācijas par sociālajiem pabalstiem, piemakām un atvieglojumiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem dienestiem, piemēram, mājas aprūpi, dienas centriem, patversmēm un citiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem projektiem, piemēram, bezdarbnieku nodarbinātību, invalīdu integrāciju, bērnu tiesību aizsardzību un citiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem jautājumiem, piemēram, ģimenes problēmām, vardarbību, atkarībām un citiem; • Saņemt konsult ācijas par sociālajiem partneriem, piemēram, nevalstiskajām organizācijām, labdarības fondiem, biedrībām un citiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem pasākumiem, piemēram, semināriem, lekcijām, apmācībām un citiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem resursiem, piemēram, brošūrām, grāmatām, filmām un citiem; • Saņemt konsultācijas par sociālajiem tiesību aktiem, piemēram, likumiem, noteikumiem, konvencijām un citiem.Kultūras un izglītības pakalpojumi
Kultūras un izglītības pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kas ir saistīti ar iedzīvotāju kultūras dzīvi, mākslu, izglītību un zinātni. Apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5 var saņemt šādus kultūras un izglītības pakalpojumus:


 • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piederīgajiem kultūras objektiem, piemēram, muzejiem, bibliotēkām, teātriem un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas atbalstītajiem kultūras pasākumiem, piemēram, festivāliem, koncertiem, izstādēm un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piešķirtajiem kultūras balv ām, stipendijām un atzinības rakstiem kultūras darbiniekiem un māksliniekiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piederīgajiem izglītības iestāžiem, piemēram, skolām, bērnudārziem, augstskolām un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas atbalstītajiem izglītības pasākumiem, piemēram, olimpiādēm, konkursiem, ekskursijām un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piešķirtajiem izglītības balvām, stipendijām un atzinības rakstiem izglītības darbiniekiem un skolēniem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piederīgajiem zinātnes objektiem, piemēram, laboratorijām, pētniecības centriem, zinātnes parkiem un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas atbalstītajiem zinātnes pasākumiem, piemēram, konferencēm, semināriem, publikācijām un citiem; • Saņemt informāciju par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas piešķirtajiem zinātnes balvām, stipendijām un atzinības rakstiem zinātniekiem un pētniekiem.Kā sazināties ar apmeklētāju apkalpošanas centru jomas ielā 1/5?
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir viegli sasniedzams un pieejams visiem interesentiem. Šeit ir daži veidi, kā sazināties ar apmeklēt āju apkalpošanas centru jomas ielā 1/5:


Atrašanās vieta un darba laiks
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 atrodas Jūrmalas centrā, netālu no Dzintaru stacijas un Jomas ielas. Centrs ir viegli sasniedzams ar sabiedrisko transportu, automašīnu vai kājām. Centra adrese ir Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Centra darba laiks ir no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 17:00, bet sestdienās un svētdienās centrs ir slēgts.


Tālrunis, e-pasts un mājaslapa
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir pieejams arī pa tālruni, e-pastu un mājaslapu. Centra tālrunis ir +371 67147900, kur var zvanīt darba laikā un uzdot jautājumus vai pieteikt pakalpojumus. Centra e-pasts ir info@jurmala.lv, kur var sūtīt elektroniskos dokumentus, pieprasījumus vai atsauksmes. Centra mājaslapa ir kur var atrast visu informāciju par centra pakalpojumiem, darbiniekiem un aktualitātēm.


Sociālie tīkli un atsauksmes
Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir arī aktīvs sociālajos tīklos, kur var sekot līdzi centra jaunumiem, pasākumiem un akcijām. Centrs ir pieejams Facebook, Twitter, Instagram un YouTube kanālos, kur var arī sazināties ar centra pārstāvjiem, dalīties ar savu pieredzi un viedokli. Centrs novērtē visu apmeklētāju atsauksmes un cenšas uzlabot savu darbību un pakalpojumu kvalitāti.


Secinājums un bieži uzdotie jautājumi
Secinājums
Apmeklēt āju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5?


Apmeklētāju apkalpošanas centrā jomas ielā 1/5 var saņemt informāciju, konsultācijas un palīdzību par dažādiem administratīviem, sociāliem un kultūras jautājumiem, kas ir saistīti ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darbību. Centrā var arī saņemt dažus administratīvos pakalpojumus, piemēram, reģistrēt dzimšanu, laulību vai nāvi, saņemt apliecinošus dokumentus vai veikt maksājumus.


 • Kā sazināties ar apmeklētāju apkalpošanas centru jomas ielā 1/5?Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 ir pieejams gan fiziski, gan virtuāli. Centra tālrunis ir +371 67147900, e-pasts ir info@jurmala.lv un mājaslapa ir Centrs ir arī aktīvs sociālajos tīklos, kur var sekot līdzi centra jaunumiem, pasākumiem un akcijām.


 • Ko darīt, ja esmu neapmierināts ar apmeklētāju apkalpošanas centra jomas ielā 1/5 sniegto pakalpojumu vai attieksmi?Apmeklētāju apkalpošanas centrs jomas ielā 1/5 novērtē visu apmeklētāju atsauksmes un cenšas uzlabot savu darbību un pakalpojumu kvalit


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page